Všechna práva vyhrazena

Copyright

Tento server je jak v části tak v celku autorským dílem. Výhradní práva na veškeré materiály jsou majetkem provozovatele. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto webu (texty, obrázky, popis nákupu, parametry, obchodní podmínky ani další části serveru), není-li uvedeno jinak, v celku ani v části nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována bez výslovné souhlasu provozovatele. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Odpovědnost za informace

  • Provozovatel se zříká odpovědnosti za věcné a technické nepřesnosti či chyby.
  • Provozovatel si vyhrazuje právo na změny a úpravy bez předchozího upozornění.
  • Provozovatel nenese vůči jiným subjektům odpovědnost za příme i nepřímé následky škod, vzniklé použitím informací získaným prostřednictvím provozovaného serveru.
  • Provozovatel nenese v žádném případě následky ušlého zisku a vzniklých nákladů provozem nebo ukončením či přerušením činnosti.

Speciální ochrana všech fotografií

Veškeré zobrazené fotografie a to jak produktové, tak imageové, jsou chráněny autorským zákonem. Navíc je do všech fotografií umístěn speciální ochranný prvek - invisible watermark - tedy neviditelný vodoznak. Na základě této ochrany můžeme snadno odhalit neoprávněné používání našich fotografií na cizích serverech. Dále upozorňujeme, že svolení s použitím produktových či jiných fotografií ARS UNA může udělit výhradně fyzická osoba - podnikatel Petr Daněk IČO 74347047 a to pouze písemnou formou na základě obchodně - dodavatelské smlouvy. Souhlas s použitím produktových fotografií NEMŮŽE udělit jakýkoliv obchodní partner.